Doupovský zelenáč – přežití děti ve volné přírodě

Doupovský zelenáč

Přežití děti ve volné přírodě 

Podrobné informaec ke všem devítí ročníkům včetně článků v médiích a fotografií – zde

 

Akce zaměřené k využívání volnočasových aktivit  a eliminaci sociálně patologických jevů.

U hranic Vojenského výcvikového prostoru Hradiště se nachází tábořiště s vodní nádrží Sedlec. Lektor prevence sociálně patologických jevů Bc. Stanislav Stebila z Umělecké agentury Gardes, ve spolupráci s příslušníky Armády ČR a s Klubem přátel města Kadaně a jejích předsedou Cyrilem Hauptmannem v rámci volnočasových aktivit a eliminace sociálně nežádoucích jevů, zde pravidelně pořádají „Přežití dětí v přírodě – Doupovský zelenáč“. Akce je určena dětem z dětských domovů a dětem z pořádajících organizací.

Děti se zapojily v prostoru tábořiště do stavění vojenských stanů, přípravy tábora a byly rozděleny do soutěžních družstev pod vedením odborných vedoucích ze 4. brn. Prošly vodáckým výcvikem, věnovaly se pohybovým a míčovým hrám. V programu nechyběla ani noční patrola. Pokračovaly v adrenalinové branné soutěži „Doupovský zelenáč“ se zaměřením na pohyb v přírodě a splnění soutěžních disciplín. Náročnost soutěže byla především ve zdolávaní řady překážek v délce 13 kilometrů.

 

Na této trase děti zdolávaly práce s mapou a buzolou, orientaci v terénu, brodění, zdravovědu, hod granátem na cíl, střelbu ze vzduchové pistole, vodácký výcvik, hašení požáru a stavbu bivaků – táboření v přírodě. Po absolvování branné soutěže Záchranáři Žatec provedli ukázky záchrany a ošetření osob s vážným poraněním. V rámci protidrogové osvěty příslušníci Městské policie Kadaň předvedli zajímavé ukázky výcviku a zásahů služebních psů. Program zatraktivnili příslušníci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce ukázkami slaňování, výcviku sebeobrany, střelby ze vzduchovek, laserové pistole a samopalu, statické ukázky vojenské a hasičské techniky.

Závěrečné dny se děti věnovaly vodním hrám, likvidaci tábora, úklidu prostranství, vyhodnocení a předání diplomů. Smyslem celého projektu je nejenom účelně využít volnočasové aktivity dětí a dospělých, ale také vést mládež ke kladném vztahu k přírodě. V dospělosti projevují vážný zájem o službu v ozbrojených silách.