Adventní koncert hvězd – Petr Kotvald

facebook_logo_icons

Vánoce hrajou Glórijá – Adventní charitativní koncert Petra KOTVALDA

Adventní koncert hvězd s P.Kotvaldem

Zaplněné žatecké divadlo tleskalo Petru Kotvaldovi

Třetí adventní neděle byla ve znamení setkání, vánočních písní a koled. O tuto příjemnou předvánoční atmosféru se zasloužil Petr Kotvald, který společně s uměleckou agenturou Gardes uspořádali v městském divadle v Žatci adventní koncert pod názvem „Vánoce hrajou glórijá“. Původní úmysl agentury byl uspořádat jediný koncert a nabídnout tak několik desítek míst dětem z dětských domovů. „Mimořádný zájem o adventní koncert nás nejenom těší, ale tato skutečnost nás společně s Petrem přiměla k tomu, že uspořádáme samostatný odpolední charitativní koncert pro tyto děti, které nemohly být vychovány ve vlastní rodině. Pozvání přijalo osm dětských domovů ze severních Čech, ústav sociální péče a další organizace“ informovala majitelka umělecké agentury Gardes Ivana Stebilová.

Odpolední koncert zaplnilo divadlo na 240 dětí. Vánočně vyzdobený sál divadla, dětmi z dětských domovů náležitě ocenil i Petr, dárečky s vlastnoručním podpisem. Mimořádného ocenění za výzdobu se dostalo dětem z dětského domova z Chomutova a ze Žatce. Hodinový koncert vyvrcholil titulní melodií „Vánoce hrajou glórija“ a přídavkem „Mumuland“. Na pódiu se sešly děti ve vánočních oblečcích zpívaly a tančily. Za nevšední zážitek žateckému rodákovi Petru Kotvaldovi poděkovala jménem občanů královského města Žatec paní starostka Zdeňka Hamousová.

Překvapením pro zpěváka byl neplánovaný soukromý mini-koncert děti z MŠ Alergo, které si připravily několik vánočních koled. Pozice se vyměnili a Petr co by divák, si společně s dětmi zazpíval. „Krásně zazpívané vánoční písně a dětský rozzářený úsměv je tím nejhezčím dárkem, za který moc a moc děkuji. Moc jsem se na vás těšil. Vystoupení před domácím publikem má vždy své kouzlo především v období adventu“ svěřil se s dojetím zpěvák při loučení s dětmi.

 

Večerní adventní koncert se nesl již v komornějším duchu, kde zpěváka doprovodili špičkový hosté, členi České filharmonie a souboru Klíček ZUŠ Žatec pod vedením Alžběty Urbancové. Společně si zazpívali skladby: “Bílé vánoce“, „Strom vánoční“, „Veselé vánoce“, „Santo“, „Jingle Bells“, „Adeste fideles“ a v samotném závěru za bouřlivého aplausu spokojeného publika„Vánoce hrajou glórijá“. Zcela zaplněné divadlo tleskalo všem účinkujícím. „Věřím, že se tento koncert v našem městě stane tradicí“ řekl na závěr Petr Kotvald. Jeho slova potvrdila také majitelka agentury Gardes Ivana Stebilová při předání květin.