Beseda s Terezou Pergnerovou

„Škodí drogy zdraví?“ aneb Tráva je pro králíky.

P1010052

Video záznam akce: zde

Info v časopisu Šíp Deník a portálu – zde

Aktivity v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů nemají a ani nemůžou mít žádnou hranici.

Když se studenti žateckého gymnázia v letošním roce rozhodli realizovat svůj projekt: „Škodí drogy zdraví?, aneb tráva je pro králíky“, požádali o pomoc Uměleckou agenturu Gardes.

Jednalo se o realizaci prvního z celkového počtu osmi vítězných projektů Gymnázia Žatec, které obdrželo malý grant – finanční prostředky k realizaci svých vybraných projektů od Evropského sociálního fondu, organizace AISIS s.o., která zajišťuje projekty Operačních programů rozvoje lidských zdrojů a společnosti T-Mobile.

Smyslem projektu „Škodí drogy zdraví?, aneb tráva je pro králíky“ bylo zábavnou a nenásilnou formou své vrstevníky a spolužáky seznámit s tím, jak se zachovat při kontaktu s drogou, nebo jinou omamnou látkou.

Droga, ať už jakákoliv, může člověku zhoršit, či úplně odklonit cestu jeho životem. Převážně jen z nevědomosti o následcích, o rizicích a dalších negativních stránkách mladý člověk často sáhne po droze, která se dnes dá sehnat skoro na každém rohu.

Projekt má seznámit s nejčastějšími problémy, s možnostmi při jejich řešení. Jak říká vedoucí projektu, studentka sekundy Gymnázia Žatec Veronika Stebilová: „Nemůžeme přece jednat, jako by se nás to netýkalo. A právě z tohoto důvodu nechci někoho poučovat. Domnívám se, že spojením zajímavého, nenásilného výkladu osoby mediálně známé, která má své zkušenosti s užíváním drog a hudební produkcí, například diskotékou, je nejoptimálnější. Vše podmíněno absencí kouření, drog a alkoholu. Samotná akce je vhodnou nabídkou a ukázkou jak využít volného času a aktivit mých spolužáků a vrstevníků. Je všeobecně známo, že zahálka může mladého člověka úplně zničit.“

Studenti oslovili Terezu Pergnerovou. Byly doby, kdy si jen málokdo dokázal představit, že se vrátí zpět před kameru a bude stejně úspěšná jako před jedenácti lety. „Prevence má svůj význam a to v jakékoliv formě,“ říká Pergnerová. Vychází tak nejen ze svých zkušenosti s léčbou, života v komunitě, ale i z toho, že se dokázala vrátit do života. „Samotnou mne zajímá, jak co nejlépe pomoci lidem,“ dodala.

Od přidělení šeku z rukou žateckého starosty Ericha Knoblaucha a pětičlenné komise uběhlo několik málo dnů.

Datum pořádání hudební produkce byl stanoven na třetí květnový den letošního roku. Ještě před zahájením akce moderátorskou dvojicí Radkem Komorášem a Veronikou Stebilovou, byl taneční sál kulturního domu Moskva zcela zaplněn omladinou ze základních a středních škol našeho města a dětí z dětských domovů ústeckého a karlovarského kraje.

Důkazem mimořádného zájmu o tuto problematiku bylo vystoupení Terezy v několika blocích. Odpovídala na desítky dotazů jak písemných, tak ústních. Sama se přiznala k řadě chyb, které ji svedly až na dno a jež nechce a nebude opakovat.

Svá slova myslela určitě vážně, protože její účast na této akci byla bez nároku na honorář. Jak sama Tereza tvrdí: „Škoda, že podobných akcí je jak šafránu a máte pravdu, tráva je skutečně pro králíky, a ne pro mladé lidi“. Na závěr svého vystoupení popřála pořadatelům mnoho úspěchů při podobných projektech nejenom v Žatci, ale i okolí se slovy: „Fandím vám a určitě se potkáme při další akci“.

Přínosem akce byl především obrovský zájem dětí, důkaz, že se dají vyplnit volnočasové aktivity i bez cigaret a dalších návykových látek. Velkým kladem byla také účast rodičů.

Právě na nich leží největší tíha odpovědnosti. Pokud si najdou rodiče cestu ke svým dětem včas, pomůžou tak sobě a svým nejbližším. Poděkování za realizaci akce také patří vedení Gymnázia Žatec, které má největší zásluhu nad přidělením malého grantu, dále partnerům akce: Umělecké agentuře Gardes, Městskému divadlu a MěÚ Žatec, Armádě ČR za mediální kampaň Fajn rádiu Agara a regionálnímu tisku.