PhDr. Sáva Arabadžiev – násilí ve společnosti, šikana a její řešení v praxi


facebook_logo_icons

PhDr. SÁVA ARABADŽIEV

Násilí ve společnosti, šikana a její řešení v praxi

.

40-ti minutový rozhovor PhDr. Sávy Arabadžieva pro TV Relax (2016) – zde

PhDr. Sáva Arabadžiev,  ředitel  výchovného  ústavu  ve  Pšově, pro své dovednosti  je vysoce hodnocen l ektorským týmem škol,  pro které přednášel a napomáhal tento patologický jev řešit s hmatatelnými výsledky. Přednáší jak pro žáky základních, středních škol, také pro lektory jako samostatnou skupinu.

Zaměření: 

Speciální pedagogika

Etopedie

Primárně: poruchy chování u dětí ve věku 15 – 18 let 

 

Šikana a její řešení v praxi

Problematika šikany je závažným společenským a celosvětovým problémem. V období minulého režimu se o tomto problému nehovořilo a byl zastírán. V porevolučním období se o tomto problému sice začalo otevřeně hovořit, ale také byl zaznamenán jeho nárůst. Změnou, zánikem a vznikem nových společenských norem se postupně měnila hierarchie hodnot jednotlivců. V současné době si odborná veřejnost uvědomuje vážnost tohoto fenoménu, snaží se jej řešit a problému předcházet. Není však možné tento jev zcela eliminovat. Je zapotřebí šikanu nepřehlížet, řešit ji a hledat nové cesty k jejímu snížení. Tak jako se vyvíjí celá naše společnost, vyvíjí se i šikana, její projevy a formy.

 

Poskytované služby

Prevence šikany:

 • Poradenské služby klientům s poruchami chování
 • Poradenské služby rodičům klientů s poruchami chování
 • Poradenské služby školám a školským zařízením v oblasti poruch chování
 • Poradenské služby rodičům, školám, školským zařízením i jednotlivcům v oblasti šikany
 • Přímé řešení vzniklé šikany ve školách a školských zařízeních
 • Přednášky a výklady z oblasti šikany pro děti základních a středních škol
 • Školení pedagogických pracovníků, výchovných poradců apod. a jejich
 • příprava k řešení šikany
 • Diagnostika poruch chování; sociometrická šetření; práce s jednotlivci s poruchami chování,
 • oběťmi šikany a agresory

Poradenství a služby pro zaměstnance, vedení firem a veřejnost:

 • Poradenství v oblasti řešení náročných životních situací zaměstnanců
 • Řešení krizových situací
 • Poradenství v oblasti mezilidských vztahů
 • Diagnostika, sociometrická šetření apod., zaměřená na zjišťování mezilidských vztahů v pracovním kolektivu, vztahu k vedení, pracovnímu prostředí atd.
 • Pomoc při vyjednávání na úrovni vedení / podřízení
 • Náprava vztahů mezi jednotlivými pracovníky
 • Pomoc vedoucím pracovníkům s budováním a udržením autority
 • Přímé řešení konfliktních situací
 • Syndrom vyhoření – náprava
 • Pomoc vedení firem při řešení mobbingu a bossingu (šikana na pracovišti)

Nabídka není založena pouze na teoretických základech, radách a školeních pro pedagogické pracovníky. PhDr Sáva ARABADŽIEV nabízí přímé řešení šikany na vaší základní či střední škole. Je si vědom, že z našich škol a školských zařízení nikdy šikanu jako celek neodstraníme, ale jednotlivé případy řešit umíme. Každým pozitivně vyřešeným případem šikany, snižujeme výskyt šikany na celé naší škole. Proto na základě našich dlouhodobých zkušeností nabízí:

 • Diagnostiku šikany ve třídě, skupině či škole
 • Přímou práci s obětí šikany
 • Přímou práci s agresorem
 • Zapojení institucí, které by se měly na řešení šikany podílet
 • Vyřešení konkrétního případu
 • Následná péče – oběť šikany
 • Následná péče – agresor
 • Následná péče – skupina, třída, škola
 • Intervence v daném školském zařízení
 • Administrace postupu řešení celého případu, včetně příloh

 

Není důležité prezentovat, že na naší škole šikana není. Je důležité hovořit o tom, že s ní umíme pracovat!!!

Každým pozitivně vyřešeným případem šikany, snižujeme výskyt šikany na celé naší škole.

 

Jedno z mnoha poděkování z besed s panem PhDr. Sávy Arabadžievem

(přednáška pro učitelský sbor v Ostrově nad Ohří)

„Vážený pane Sávo,

Včera jste byl u nás  s přednáškou týkající se šikany.

Není mým pravidlem, že bych na přednášky, kterých se účastním „sepisovala“
takovouto zpětnou vazbu :), nicméně tentokrát mi to nedá. Jsem přesvědčená,
že je důležité určité věci sdělovat nahlas, a nejen si je pouze myslet. V
naší relativně zabezpečené a blahobytné realitě zapomínáme komunikovat a
vyjádřit své nesouhlasné či kritické názory jinak než stranou a tajně nebo
naopak hlasitě a nabubřele. Co je však možná ještě smutnější, téměř si
nesdělujeme to pozitivní, co si myslíme. Nejspíš to považujeme za zkrátka
„samozřejmé“.

Cítím tedy potřebu Vám napsat, že mě Vaše přednáška naplnila optimismem.
Měla jsem velikou radost z toho, že ve výchovných ústavech pracují lidé jako
vy. Tací, kteří své práci rozumí a mají pro ni a své svěřence takové zaujetí
a schopnost „vhledu“, ale také dokáží „řešit“, „vyřešit“ a hlavně „pomoci“.
Byla jsem nadšena mimo jiné i Vaším přístupem k posuzování účastníků
konfliktních situací, který se brání rychlému a jednoduchému posuzování rolí
typu „darebák“ a „oběť“, protože sama mám s podobným škatulkováním veliký
osobní problém a mnohokrát se mi mé přesvědčení potvrdilo.

Snad se tedy mohu rozloučit krátkým „děkuji“. Děkuji za to, co děláte,
protože je to nesmírně potřebné a důležité“.

B.P.

  Informace o přednáškách PhDr. Sávy Arabadžieva v médiích – zde

Nabídka

Délka interaktivní přednášky a besedy: 120 minut + individuální konzultace. 

Cena dle typu přednášky, nad 50 km + doprava z Kadaně 

Objednávky: 

Bc. Stanislav Stebila

Lektor prevence

Umělecká agentura Gardes

Tel.: +420 723 523 301, +420 723 523 297

e mail: igardes@centrum.cz

www.gardes.cz